Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec

این شرکت در سال 1989 در آلمان تشکیل شد. محصولات این شرکت را میتوان به طور مختصر در زمینه های زیر طبقه بندی کرد

1-Sample Preparation

2-Cell Separation

3-Cell Sorting

4-Flow Cytometry

5-Molecular Applications

6-Imaging Agents for preclinical imaging

7-Cell Culture

8-Cytokines

9-Clinical Products

10-TheraSorb Therapeutic Apheresis

www.miltenyibiotec.com
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.