Cell Signaling

Cell Signaling

Cell Signaling

این شرکت در سال ۱۹۹۹ در ایالت متحده امریکا تاسیس شد این شرکت فعالیت خود را در زمینه تولید کیت های تشخیص بیماری ها و عملکرد سلول متمرکز کرده است. همچنین در زمینه تولید انواع آنتی بادی جایگاه ویژه ای در جهان دارد.محصولات این شرکت را میتوان به صورت زیر طبقه بندی کرد
1-Primary Antibodies
2-Conjugated Antibodies
3-Kits For Western Blotting
4-Imaging Kits
5-Simplechlp Chromatin IP Kits
6-Sandwich ELISA
7-PathScan Antibody Array Kits
8-Cellular Readouts
9-SignalSilen

www.cellsignal.com

cell signaling.jpgهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.