SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

این شرکت یکی از برجسته ترین شرکتها در زمینه تولید محصولات بیوتکنولوژی است که از سال ۱۹۹۱ در ایالت متحده امریکا مشغول به فعالیت است. موفقیت این شرکت در زمینه تولید انواع آنتی بادی، مواد بیوشیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی چشمگیر است. تولیدات اصلی این شرکت را میتوان در زمینه های زیر طبقه بندی کرد
1-Primary and Secondary Antibodies
2-Biochemical
3-Laboratory Supplies
4-Whole Cell Lysares
5-Nuclear & Tissue Extracts
6-FCM Reagents
7-Transfected Lysates
8-Active Peptides
9-Animal Health Care Products

www.scbt.com

santa_cruz_biotechnology.jpgهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.