BIO RAD

BIO RAD

BIO RAD

این شرکت سال ۱۹۵۲ در ایالت متحده آمریکا شروع به فعالیت کرد. در زمینه های تولید وسایل آزمایشگاهی، دستگاه و مواد مصرفی برای تحقیق در ژنتیک کاربردی، ژنومیکس، پروتئومیکس، ایمنی مواد غذایی، تشخیص پزشکی، فن آوری مورد استفاده برای جدا کدن، پاک کردن، شناسایی، تجزیه و تحلیل و تقویت مواد بیولوژیکی مانند پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، و باکتری ها فعالیت دارد

www.bio-rad.com

ciorad.jpg

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.