Roche

Roche

Roche

این شرکت در سال ۱۸۹۶ در سوئیس تاسیس شد و یکی از شرکت های پیشرو در زمینه بهداشت و درمان است، در سال ۲۰۰۰ فعالیت های خود را در زمینه فن آوری زیستی متمرکز کرد.و موفقیت های زیادی را تا به امروز کسب کرده است

www.roche.com

roche.jpgهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.