GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

این شرکت بخشی از شرکت بزگ جنرال الکتریک است که دفتر مرکزی آن در بریتانیا واقع شده است.تولیدات آن به شرح زیر قابل طبقه بندی است
1-Analytical Technologies
2-General Laboratory Product
3-Separation Technologies
4-Cell Growth, Preparation & Supply
5-Molecular Biology Products

www.gehealthcare.com

ge.jpgهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.