ThermoFisher

ThermoFisher

ThermoFisher

این شرکت در سال ۲۰۰۶ در ایالت متحده آمریکا تشکیل شد. در سال ۲۰۱۰ پس از خرید شرکت فرمنتاز به شرکتی پیشرو در زمینه علوم زیستی در جهان تبدیل شده است. محصولات این شرکت را میتوان به طور مختصر در زمینه های زیر طبقه بندی کرد
1-Clinical Diagnostic Testing Products
2-Laboratory Equipment
3-Life Science Research
4-Scientific Instruments and Automation
5-FadtDigest Restriction Enzymes
6-PCR,qPCR,RT-PCR & dNTPs
7-Protein Electrophoresis & Analysis
8-DNA and RNA Electrophoresis 
9-Molecular Cloning 

www.thermofisher.com

termo.jpgهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.