eBioscience

eBioscience

eBioscience


این شرکت در سال ۱۹۹۹ در ایالت متحده آمریکا تاسیس شد و فعالیت اصلی این شرکت تولید کیت های الیزا،پروتئین و انتی بادی هایی است که در زمینه های زیرImmunology
Oncologyبرای تحقیقات و تشخیص بیماری ها مورد استفاده قرار میگیرد. محصولات این شرکت را میتوان به شکل زیر طبقه بندی کرد1-Clinical
2-ELISA
3-Flow Cytometry
4-Functional Activity
5-IHC/ICC
6-IP/WB
7-RNA Flow Cytometry
8-Recombinant Proteins

www.ebioscience.com

ebioscince.jpgهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.