Invitrogen

Invitrogen

invitrogen

این شرکت در ایالت متحده امریکا تاسیس شده است. و در زمینه فناوری علوم زیستی و مهندسی ژنتیک از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است.محصولات این شرکت در شاخه های زیر قابل طبقه بندی است1-Nucleic Acid Purification & Analysis
2-Nucleic Acid Amplification & Expression Profiling
3-Proteins, Expression, Isolation & Analysis
4-RNAi, Epigenetics & Gene Regulation
5-Cell Culture
6-Drug Discovery & Development
7-Cloning
8-Clinical & Diagnostic Applications

www.lifetechnologies.coهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.